Tony Bennett, Lady Gaga – I’ve Got You Under My Skin (USUV72106017 Master Clean ProRes 4K) – 2021 – VIP

ISRC:  USUV72106017
Artist:  Tony Bennett, Lady Gaga
Title:  I’ve Got You Under My Skin
Year:  2021
Source:  Master Clean
Video Codec: ProRes 4K

VIP VIDEO

Sample:

Tony Bennett, Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You (USUV72104438 Master Clean ProRes 1080p) – 2021 – VIP

ISRC:  USUV72104438
Artist:  Tony Bennett, Lady Gaga
Title:  I Get A Kick Out Of You
Year:  2021
Source:  Master Clean
Video Codec: ProRes 1080p

VIP VIDEO

Sample: